راهـکارهای هوشمندانه برای صنعـت

اسانس آبمیوه و نوشابه

تازگی، سرزندگی و سلامتی، ارزش افزوده ژان نیل برای شما

طعم دهنده نوشیدنی ها

اسانس آبمیوه، نوشیدنی های گازدار، نوشیدنی های مالت، اسانس چای و …

از حس تازگی و شادابی همراه با آبمیوه پرتقال تا تجربه لذت بخش نوشیدن چای اولانگ، انواع نوشیدنی ها را می توان همراهی همیشگی برای هر فرد در مراحل و شرایط مختلف روزانه او در نظر داشت. از این رو، صنعت آشامیدنی ها، به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای صنایع غذایی مطرح می شود.
به منظور ایجاد مزیت رقابتی هر چه بیشتر در قبال تعدد رقبا، نوشیدنی ها می بایست حس تازگی، سلامتی و آرامش را توام با طعمی ایده آل و لذت بخش برای مصرف کننده به ارمغان آورند. با این حال، تولید و توزیع محصولات نوشیدنی توام با چالش های متعددی برای کارخانجات (به وجود آمدن حباب، کدر شدن نوشیدنی، اکسیداسیون سریع و رسوب طعم دهنده یا ته نشینی رنگ ها و …) همراه می باشد. شرایط محیطی چون نور، سرما و گرما و عوامل دیگر چون نوع بسته بندی یا آب استفاده شده در تولید نیز می تواند منجر به تسریع در هریک از چالش های نامبرده شود. از این رو انتخاب اسانس یا طعم دهنده ای که پایداری مناسبی در شرایط فوق را داشته باشند اهمیت شایانی دارد.
از سوی دیگر، از مهم ترین عوامل رشد پیوسته و سریع صنعت نوشیدنی ها، تمایل مصرف کنندگان به نوشیدن محصولات جدید است. تمایل به تجربه طعم های محبوب و رایج سایر کشورها گرایشی روبه رشد بوده که همواره با روی گشاده از جانب مصرف کنندگان همراه گردیده است. از این رو کارخانجات پیاپی به دنبال خلاقیت و نوآوری هستند. تیم تحقیق و توسعه ژان نیل، با حضور فعال در پنج قاره، یار شما در پیش بینی گرایش های بازار است. برپایه این دانش جامع و جهانی مشتریان ژان نیل قادرند تا طی نوآوری و ادغام طعم ها محصولات منحصر به خود را به بازار عرضه نموده و همواره یک گام از رقبا پیش باشند.