بدینوسیله از کلیه بازدیدکنندگان محترم از غرفه این مجموعه در نمایشگاه CFIA 2017 کمال تشکر را اعلام می نماید. نمایشگاه فوق الذکر فرصتی بسیار مناسب به منظور پروموشون تولیدات اخیر ژان نیل با تمرکز بر صنعت لبنیات و تنقلات بود.