بدین وسیله از کلیه متقاضیان محترم دعوت می شود تا از غرفه ژان نیل در نمایشگاه CFIA که در تاریخ 7 الی 9 مارس در شهر رن کشور فرانسه برگزار می شود بازدید نمایند.