از تمامی بازدیدکنندگانی که از غرفه ژان نیل در نمایشگاه FIE آلمان سال 2017 بازدید نمودند صمیمانه تشکر می کنیم.