بدین وسیله با افتخار اعلام می نماید، عطر “Gin and Tonic Cologne” خلق ژان نیل و تولید برند Art de Parfum توسط موسسه Beauty Shortlist Awards به عنوان بهترین عطر سال شناخته شد.
خاطر نشان می سازد، موسسه نامبرده هر ساله به بررسی برترین عطر های ارائه شده در 38 کشور می نماید.